Abil Fikri Ahmad
Kucupan terakhir daripada seorang suami.